I hvilke situasjoner burde jeg ta opp et lån uten sikkerhet?

Hvorvidt du burde ta opp et lån uten sikkerhet avhenger av flere faktorer – slik som ønsket nedbetalingstid, finansieringsformål og oppsparte midler. I grove trekk kan vi si at norske banker tilbyr to typer usikrede lån til privatkunder; nedbetalingslån og rammelån. Bankene bruker ofte forskjellige begrep når de beskriver disse lånene, avhengig av vilkår for tilbakebetaling og hvorvidt lånet innfris ved nedbetaling.

Blant lån uten sikkerhet er forbrukslån og kredittkort de vanligste finansieringsmetodene, der førstnevnte regnes som et vanlig nedbetalingslån. Her inngår du en avtale med faste terminbeløp og nedbetalingstid hvorpå lånet slettes ved fullstendig innfrielse. Et kredittkort regnes derimot som en rammekreditt, ettersom du kan bruke pengene om igjen flere ganger. Et annet eksempel på denne løsningen er det som kalles for kontokreditt, der man har tilgang på et fast lånebeløp gjennom en separat bankkonto. Disse pengene kan også benyttes flere ganger, så fremt man overholder forpliktelsene om nedbetaling i henhold til gjeldsavtalen.

Spørsmålet blir hvorvidt et lån uten sikkerhet passer for dine økonomiske behov?

Et lån med økt fleksibilitet

Et usikret lån kjennetegnes ved å ha god fleksibilitet, da låntaker disponerer pengene fritt, og etter eget ønske. Kontrasten er stor sammenlignet med sikrede lån, der man plikter å finansiere et bestemt verdiobjekt – slik som MC, bolig eller båt.

Muligheten til å kjøpe det man selv ønsker har et par viktige konsekvenser. For det første kan man kjøpe varer og tjenester som ikke lar seg sikre via panterett, slik som en feriereise eller inventar til oppussing. For det andre slipper man unna kravet til egenkapital – som er nærmest blitt standard ved inngåelse av avtale om sikret lån. I skrivende stund må man belage seg på skyte inn 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig, og ofte en enda høyere andel ved kjøp av båt, mc og liknende.

Økt fleksibilitet og mangel på krav til egenkapital er to viktige argumenter for de som ønsker å søke om et lån uten sikkerhet, enda det finnes flere momenter å ha i bakhodet.

Hva har du planer om å kjøpe?

Formålet med lånet er den viktigste faktoren som burde inngå i en vurdering av finansieringsmetode. Målet ditt er å betale lavest mulig effektiv rente, så fremt det lar seg gjøre for det produktet du ønsker å kjøpe. I hovedsak lønner det seg å ta opp et lån med sikkerhet i de tilfeller hvor målet er finansiere et spesifikt verdiobjekt. Den effektive rentesatsen kan være mange prosentpoeng lavere enn det du oppnår med et usikret lån – og det er tross alt ikke noe poeng å betale for mye.

Problemet oppstår i det banken spør deg om egenkapital, og hvorvidt du har pengene som trengs? Har du ikke nok penger til egenkapital kan det være en løsning å søke om et lån uten sikkerhet. Du slipper samtidig unna kostnaden til tinglysning av gjeldsavtalen, da slike lån ikke omfatter panteretten.

Lån uten sikkerhet er ikke nødvendigvis dyrt

Norsk media har bidratt til å skape en myte omkring denne typen lån, som sier at man alltid betaler skyhøye renter. Virkeligheten er en helt annen, der flere lån uten sikkerhet utbetales med effektive renter ned mot 8-9 prosent, inkludert lån fra Komplett Bank. Hvilken effektiv rente du ender opp med å betale avhenger av hvilken risiko banken mener du utgjør for mislighold.

Har du fast jobb med stabil og langvarig inntekt, samt lav gjeldsgrad? Da er det definitivt mulig å oppnå gode vilkår på lånet. Kredittkort tilbyr blant annet en betalingsfri periode som utgjør alt fra 30 til 50 dager avhengig av hvilket selskap som utsteder kreditten.

For øyeblikket er det Bank Norwegian som tilbyr markedets høyeste lån uten sikkerhet, med et beløp på inntil 600 000 kroner. Maksimal nedbetalingstid er satt til 15 år, som gir låntakerne all den fleksibiliteten de ønsker seg. Har man god betalingsevne og kredittverdighet er det definitivt mulig å finansiere det man ønsker uten å betale høye renter.

Velg et usikret lån i disse tilfellene

Her har vi listet opp et utvalg eksempler på når det lønner seg å ta opp et lån uten sikkerhet:

Eksempel 1

Mange nordmenn velger å betale matvarer, drivstoff og andre husholdningsartikler på kreditt. Er målet ditt å bygge kredittverdighet lønner det seg alltid å benytte et lån uten sikkerhet. Med rentefri nedbetalingsperiode og enkel rammekreditt gir løsningen flest fordeler.

Eksempel 2

Velg et usikret lån dersom du planlegger å finansiere noe som ikke enkelt kan sikres via panterett. Et klassisk eksempel er forhåndsfinansiering av feriereiser til utlandet, før feriepengene tikker inn på konto. Man kan ikke kreve panterett i disse tjenestene, og man må derfor benytte et lån uten sikkerhet til finansiering.

Eksempel 3

Velg et usikret lån dersom målet er å kjøpe et verdiobjekt som krever for høy egenkapital. Mange banker krever for eksempel egenkapital i området mellom 30 og 40 prosent for lån til båtkjøp – en sum som kan være vanskelig å oppdrive. Velg i stedet et usikret lån og få tilgang til hele lånebeløpet umiddelbart.

Eksempel 4

Ønsker du å finansiere varer og tjenester for et beløp som overskrider 10 000 kroner? Da lønner det seg å velge et forbrukslån, med mindre du belaster kredittkortet og betaler tilbake hele beløpet før utløpet av den rentefrie perioden.

Comments are closed.